X
X

a.tr alan adı yatırımcılarını ilgilendiren tebliğ konusu hakkında bilgilendirme

.TR “uzantılı alan adları aşağıdaki ilgili yönetmelik ve tebliğ madde hükümleri gereği, ağustos 2024 'te .tr alan adı için hak kazanırsanız alan adı devri Ekim 2025 'e kadar gerçekleşememektedir. 

"Alan adı devri konusu, alan adı yatırımcılarını ilgilendirmektedir."

İlgili maddeler;

·       İnternet Alan Adları Yönetmeliği “Geçiş sürecinde satış ve devir” başlıklı Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süre boyunca alan adları satılamaz ancak aşağıda belirtilen durumlarda başkalarına devredilebilir…” hükmü,

·       İnternet Alan Adları Tebliğinin “Satış ve devir” başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1) İAA satış işlemleri TRABİS ’in faaliyete geçmesinden üç yıl sonra gerçekleştirilebilir.” hükmü,

TRABİS 'in kuruluş sürecinden sonraki, 3. yıl Ekim 2025 'e denk geldiği için, bu tarihten sonra alan adı devriniz TRABİS tarafından onaylanırsa gerçekleşebilmektedir.

Top