X
X

a.tr ön siparişleri başladı

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME:

ÖN BAŞVURU YAPACAĞINIZ ALAN ADINIZI ALACAĞINIZ GARANTİ DEĞİLDİR. AŞAĞIDAKİ ÖNCELİK SIRASINA GÖRE HAK KAZANANLAR BELLİ OLUR. BU SONUÇ İSE 14 HAZİRAN 2024 TARİHİNDEN SONRA TRABİSİN VERECEĞİ KARARA GÖRE BELLİ OLUR. HAK SAHİBİ OLAMAYANLARIN ÜCRETLERİ İADE EDİLİR. FATURA İPTALLERİ YADA İADE FATURASI KESİLİR.

 

"TR" alan adları ön siparişleri açılmıştır. Sitemizden a.tr şeklinde vereceğiniz alan adları ön sipariştir. Siparişlerin onayı 2024 yılı Şubat - Haziran ayları arasında olacaktır. Bu sürece kadar yatırmış olduğunuz ücretler ön sipariş olduğu için beklemededir. TR alan adları ilk gelen alır mantığı ile ilerleyecektir. Öncelik sıralması ise Devlet kurumları, kamu kuruluşları ve com.tr alan adlarına sahip kişi/kurumlardır.

1 alan adına birden fazla kişi başvurdu ise burada süreç öncelikli olarak elinde com.tr olan kişiye verilecek, şayet com.tr yoksa ilk siparişi veren kişiye tahsis edilecektir.

Trabisin vereceği tarih ve süreç ile ilgili olarak bilgilendirileceksiniz. Ön siparişinizi verip bekleyebilirsiniz. Sonuçlar belli olduğunda adınıza tahsis edilemeyen domainlerin ücretleri hesabınıza iade edilecektir.

Örnek senaryo.

Elinde "ardanuc.bel.tr" olan bir kişi yada kurum "ardanuc.tr" 'yi talep ederse öncelik sırası com.tr olan kişidedir.

 

Yatırımlarınız şimdiden hayırlı olsun.

 

.TR ALAN ADI ÖN SİPARİŞ VERİN

 

TÜRKİYE'NİN UZANTISI
.tr için yerinizi alın!


.tr uzantılı alan adları için ön siparişler toplanıyor.
Sipariş verin ve tahmini 2024 yılında .tr herkes için açıldığında kullanmaya başlayın.

 

- Ön sipariş vermiş olduğunuz alan adı size tahsis edildikten sonra kayıt süresi başlar.

 

---

*** SİTEDEKİ İŞLEYİŞ SÜRECİ *** 

ALAN ADINIZI SORGULARSINIZ > BOŞ İSE SATIN ALIRSINIZ > SİSTEM ÖNCE ÖN KAYDI YAPAR VE SİZE TESCİL EDİLDİ MAİLİ GELİR VE SİSTEMİNİZDE AKTİF GÖRÜNÜR. > DOMAIN BAŞVURUSUNDAN SONRA ALAN ADINIZ "İŞLEMDE" YE ALINIR. 2024 YILI ŞUBAT - HAZİRAN AYLARI ARASINDA SATIŞ ONAYI GELENLERİN EKRANLARINDA DOMAIN AKTİF OLARAK GÖRÜNÜR. ONAYLANMAYANLARIN İSE ÖDEMELERİ İADE EDİLİR.

KESİLEN FATURALARDA İSE MÜŞTERİLERİN İADE FATURASI KESMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

---

Trabis Resmi duyurusudur.

Ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, “.tr” (örn. trabis.tr) yapısındaki alan adlarının da tahsisi yakın zamanda mümkün hale gelecektir. İnternet Alan Adları Yönetmeliği ve İnternet Alan Adları Tebliği’ne dayanarak hazırlanan "a.tr" Yapısındaki Alan Adlarının Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar metninin 25.08.2023 tarihinde yayımlanması ile birlikte tahsis sürecine ilişkin çerçeve belirlenmiştir.

Buna göre 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle başlayacak süreçte, var olan alan adlarının sahiplerine “.tr” uzantılı alan adlarını alabilmeleri için öncelik verilecektir (Örneğin trabis.gov.tr sahibine trabis.tr için öncelik tanınacaktır). Öncelik süreci tamamlandıktan sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı ile halihazırda tahsis edilen diğer belgesiz uzantılar gibi “.tr” uzantılı alan adları da tahsis edilebilecektir.

 

Önceliklendirme esnasında üç farklı kategoride tahsis süreçleri yürütülecektir. Kategorilere dair detaylar aşağıdaki şekildedir;

  • 1. Kategori: Bu kapsamda öncelik verilecek uzantılar Tebliğ’in 27. Maddesinde sayılan “gov.tr”, “edu.tr”, “tsk.tr”, “bel.tr”, “pol.tr”, “k12.tr” uzantılı alan adlarından 14 Eylül 2023 tarihi itibariyle tahsisli olanlardır. Sayılan uzantılar için hiyerarşik sıra göz önünde bulundurularak (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir) “a.tr” yapısındaki alan adlarının tahsisleri tamamlanacaktır. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 2. Kategori kapsamındaki tahsis işlemlerine geçiş yapılacaktır.

     

  • 2. Kategori: 2. kategoride, 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli “org.tr” uzantılı alan adlarına sahip kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernekler ve vakıflar ile işçi ve işveren meslek kuruluşlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda üç aylık bir süre öngörülmüş olup 1. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk bir aylık süreçte başvurular alınacak (başvuru ile birlikte sayılan niteliklerin karşılandığına dair belgeler de iletilecektir) ve sonraki iki aylık süreçte ise değerlendirme ve tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığına ilişkin duyuru yapılmasına müteakip 3. Kategori işlemlerine geçiş yapılacaktır.

  • 3. Kategori: 3. kategori kapsamında uzantı bazlı alan adı sahipliği önceliği uygulanacak olup sırası ile Usul ve Esas’ta belirlenen “kep.tr”, “av.tr”, “dr.tr”, “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “gen.tr”, “web.tr”, “name.tr”, “info.tr”, “tv.tr”, “bbs.tr”, “tel.tr” uzantılı alan adlarından 25.08.2023 tarihi itibariyle tahsisli bulunanlara öncelik verilecektir (Alan adlarının aynı olması durumunda önce sayılan uzantıya öncelik verilecektir). Bu kapsamda dört aylık bir süre öngörülmüş olup 2. Kategorinin bitiş tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde başvurular alınarak talepler toplanacak ve sonraki bir aylık süreçte değerlendirme yapılarak tahsisler gerçekleştirilecektir. Kurum internet sitesinde sürecin tamamlandığı ilişkin duyuru yayımlanacaktır.

 

Tüm bu sayılan kategorilerin tamamlanmasından sonra “ilk gelen ilk alır” kuralı işletilerek “a.tr” yapısındaki alan adları tıpkı mevcutta tahsis edilen alan adları gibi tahsis edilebilecektir.

Kaynak: Trabis Duyurusunu Okumak İçin Tıklayın >

Top