X
X

Karayakup Köyü Derneği

Proje Hakkında

Anadolu’nun fethedilerek Türkleşmesi-Müslümanlaşması 11.asrın başlarında başlamış olup,14.asrın ortalarında tamamlamıştır. Anadolu’ya ilk gaza seferleri 1018 yılında Çağrı bey kumandasındaki Türkmen birlikleriyle başlamış,sonraları defalarca tekrarlanmış olmakla birlikte fazla ileriye gidememiştir.Ancak, 1071 Malazgirt meydan muharebesi sonucunda Anadolu’nun kapıları Türkistan, Horasan, Azerbaycan vs. yerlerden gelen Oğuz- Türkmen boylarına mensup göçebeler tarafından doldurulmuşlardı. Yaklaşık 4,5 asır süren bu göçler sonucunda bu ülke Müslümanların-Türkün vatanı hanine gelmiştir. Türklerin Anadolu’ya yoğun olarak gelişlerinin ikinci dalgası 13. yüzyılın ilk yarısında Moğol işgali sonucu Türklerin topraklarından koparak Anadolu’ya gelişleriyle gerçekleşmiştir.

Yapılan Hizmetler:
Top