X
X

Endüstri Nedir?

Endüstri Nedir?

Endüstri nedir? sorusu için herhangi bir ticari faaliyetin üretim bölümü adlandırmasını yapmak mümkündür. İlgili sektör bünyesinde ürünlerin işlenmesinden enerji kaynağı yaratılmasına kadar her şey endüstri olarak tanımlanır. Endüstri aynı zamanda sanayi ile bağlantılıdır ve sanayi içerisinde yer alan hammaddelerin ya da yarı işlenmiş maddelerin hazır hale getirilmesi olarak bilinir. Buradan yola çıkmak gerekirse sanayi de endüstri de her zaman aynı amaca hizmet eder.

Endüstri ne demek? sorusuna gereken cevabı verdikten sonra şimdi de endüstrinin türlerine göz atalım. Endüstri türleri kendi içerisinde 6 farklı şekilde incelebilir. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

 • Temel sanayi diğer adıyla birincil endüstri olarak tanımlanır. İçeriğinde tarımdan balıkçılığa bahçecilikten ormancılığa kadar pek çok farklı alan yer alır. Aynı zamanda doğayı merkezine alan bir endüstri olduğunu söylemek doğru olur.
 • Bir diğer endüstri türü ise genetik endüstrisi olarak karşımıza çıkar. Bu endüstri içerisinde bitki ve hayvanların satışının yapılmasından üretimine kadar çeşitli alanlar mevcuttur.
 • Hava, su ve toprak kaynaklı mal çıkarma işlemine ise ekstraktif endüstri adı verilir. Bu endüstri içerisinde yer alan ürünler genel olarak ham olarak gelir ve çoğu zaman imalat ve inşaat endüstri şeklinde hizmet veren alanlarda işlenmek amacıyla kullanılır.
 • Hammaddelerin insan ve makine gücü ile işlendiği endüstri dalının adı imalat endüstridir. Kağıt, kimya, şeker ve tekstil gibi ürünler imalat endüstri içinde yer alır.
 • Başka bir endüstri dalı da inşaat endüstri olarak ön plana çıkar. Yollardan barajlara, kanallardan köprülere kadar pek çok yapı bu endüstri içinde kendisini gösterir. İnşaat endüstrisini diğerlerinden ayıran bazı özellikle vardır. Bunun en başında gerekli ürünlerin farklı yerlerde üretilmesi ve tek bir yerde kullanılmasıdır.
 • Son endüstri türü de servis endüstridir. Diğer adıyla hizmet sektörü olarak bilinen bu endüstri, ülkelerin gelişiminde önemli bir ole sahiptir. Servis endüstri içine eğlence, otelcilik ve turizm gibi farklı sanayi kolları girer.

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 genel tanımı ile sanayi devriminin 4. Ayağı olarak bilinir. Bu endüstri içerisinde son zamanlarda sanayi alanında yaşanan ve meydana gelen gelişmeler yer alır. Endüstri 4.0 kavramı ilk defa Almanya’da gerçekleştirilen bir fuarda ortaya atılmıştır. Bu kavramın amacı endüstri ve bilişim teknolojilerini birleştirmektir. Kendi içerisinde iki farklı bileşene sahip olan Endüstri 4.0, yazılım ve donanım ile aygıt tabanlı interneti bir araya getirir. Ayrıca bu endüstri ile amaç fabrikalarda bulunan makinelerin kendi kendine çalışmalarıdır. Bu şekilde makinelere sahip olan fabrikalar ise “Akıllı Fabrikalar” olarak adlandırılmaktadır. Akıllı fabrikalarda enerji en düşük seviyede harcanır ve üretim süresi kısalır. Bunun yanında üretilen malın miktarı ve kalitesi daha yüksektir.

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği nedir? İnsan, makine ve malzemenin bir arada yer aldığı her sistemde istenen verimliliği sağlamak ve bunun yanında üretimde kaliteyi en üst safhalara çıkarmayı sağlayan mühendislik dalıdır. Bu mühendislik dalı aynı zamanda bahsetmiş olduğumuz sistemleri de kurar ve aynı zamanda devamlılığını sağlar. Ayrıca sistemlerden alınan sonuçların belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar yine endüstri mühendisliği sorumludur.

Endüstri Mühendisliği Nedir Ne İş Yapar Ne Kadar Maaş Alır?

Endüstri mühendisliği kendi içerisinde farklı görevlere sahiptir. Üretim safhasının daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için pek çok yetkiye sahip olan bu mühendislik dalı, aynı zamanda kaynakların en iyi şekilde kullanılması için çaba harcar. Bunları tek tek sıralayarak endüstri mühendisliği nedir ne iş yapar? daha yakından göz atalım.

 • Hangi ürün üretilecekse ona göre üretim sürecini baştan sona planlar.
 • Üretim için en uygun maliyeti hesaplar ve aynı zamanda en kısa süre içerisinde sorunsuz ir şekilde üretilmesine olanak sağlar.
 • Sipariş miktarını kontrol etmenin yanında hammadde ve stok kontrollerini de yapar.
 • Yönetici kademesinde bulunanların karalarında kolaylık sağlamak amacıyla istenen verileri toplar.
 • Her çalışan için iş bölümü yapar ve bu şekilde verimli olmalarına yardımcı olur.
 • Dağıtım yönetiminde baş rol oynar ve bu sayede ürün ya da hizmetlerin tüketici için en yüksek düzeyde fayda sağlamasına yardımcı olur.
 • Yukarıda yer alan görevlerin her biri endüstri mühendisliği nedir ne yapar? sorusu için verilenebilecek en etkili cevaplardan biridir. Ürün ve hizmet konusunda genel işleyişten sorumlu olan endüstri mühendisliği, sektörün vazgeçilmezleri arasında yer alır. Bunun yanında ilgili firmada çalışanlardan siparişlere kadar da yine bu mühendislik dalı ilgilenir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir?

Endüstri ürünleri tasarımı, diğer adıyla endüstriyel tasarım olarak karşımıza çıkar. Üreticinin şartları göz önde bulundurularak tüketici talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen ürünlere ergonomi, estetik, yaratıcılık ve işlevsellik katmaktır. Aynı zamanda endüstriyel tasarım, inovatif ürünlerin tasarlanmasında önemi bir yere sahiptir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Nedir Ne İş Yapar?

Endüstriyel tasarım olarak da bilinen endüstri ürünleri tasarımı, aynı anda hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşünür. Çalışmalarını buna göre şekillendirir ve öncelikle üreticinin şartlarını göz önünde bulundurur. Bunun ardından ise tüketici ihtiyaçlarına uygun yüksek düzeyde ürün ya da hizmetin oluşturulması için estetik, ergonomi ve işlevselliği bir araya getirir. Günlük hayatın bir parçası olan en basit üründen kompleks ürünlere kadar her şey endüstri ürünleri tasarımı içerisine girer.

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Nedir?

Multi-disipliner bir çalışma alanı olan çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, emek piyasasını yakından inceler ve bunun yanında piyasa genelinde ortaya çıkan sorunlar ile uğraşır. Bunlar arasında istihdam, işgücü, işçi maaşları ve sendikalaşma gibi farklı konular yer alır. Ayrıca çalışma alanını sosyoloji, psikoloji, yönetim, sosyal politika, hukuk ve ekonomi açısından incelediğini söylemekte mümkündür.

Endüstri Fotoğrafları

Top